годишнина
Честит юбилей на проф. д-р инж. Маргарита Тодорова

Статията е 9 от 9 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Проф. д-р инж. Маргарита Кръстева Тодорова е родена в Габрово на 18 юли 1950 г. Завършила е висше образование в Националния технически университет – Киевски политехнически институт, специалност изчислителна техника през 1974 г., а през 1984 г. защитава докторска дисертация в същия институт.

Навигация в броя<< 21-а международна научна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’20