РЪКОВОДСТВО

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

Председател

Проф. Коста Бошнаков

Заместник председатели

Акад. Васил  Сгурев

Проф. Емил  Николов

Проф. Любка Дуковска

Доц. Камен Спасов

Изпълнителен директор

Доц.Веселин Акиванов

Членове

Проф. Владимир Йоцов

Проф. Иван Куртев

Акад. Минчо Хаджийски

Член-кор.  Петко Петков

Д-р Венцислав Славков