РЪКОВОДСТВО

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

Председател

Проф. Коста Бошнаков

Заместник председатели

Акад. Васил Сгурев

Доц. Веселин Акиванов

Доц. Камен Спасов

Чл.-кор. Любка Дуковска

Доц. Никола Николов

Членове

Проф. Владимир Йоцов

Проф. Иван Куртев

Акад. Минчо Хаджийски

Проф. Михаил Петров

Доц. Станимир Йорданов