интелигентни системи
С. Станков. Откриване на опасни предмети с помощта на изкуствени невронни мрежи

Статията е 4 от 9 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Deep Neural Networks; R-CNN; object detection; classification; safety system.

Abstract. Current paper presents an application of Deep Neural Networks in the field of detecting dangerous objects and violence in different areas. Using machine vision, combined with Deep Neural Networks makes possible to improve the safety of citizens in different areas such as the mall, local store and others where guards cannot act fast enough in case of a danger situation.

Навигация в броя<< Р. Трифонов, Г. Павлова, Г. Цочев. Проблеми на колаборативната работа на хoра и роботиA. Тоскова. Модел на препоръчваща система в интелигентна игровобазирана обучителна платформа >>