Ръководство на Българския национален комитет за IFAC

Председател

Проф. Коста Бошнаков

Зам.председател

Акад. Минчо Хаджийски

Секретар

Проф. Красимира Стоилова

Членове

Проф. Тодор Стоилов

Проф. Емил Николов