постижения и приложения
Д. Николов, М. Лазарова. Метаевристични методи за оптимизация при планиране на ресурси и управление на бизнес процеси

Статията е 6 от 9 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Enterprise resource planning; business process management; optimization; job shop scheduling; metaheuristics; machine learning.

Abstract. The paper presents a metaheuristics based framework for resource planning optimization and business project management. Possibilities for utilization of metaheuristic algorithms are presented in view of solving job shop scheduling problem for resource planning in ERP. A general framework for resource planning and business process management is suggested that utilizes several metaheuristics approaches. The proposed framework allows integration in ERP based on development of an optimization agent in multiagent framework.

Навигация в броя<< A. Тоскова. Модел на препоръчваща система в интелигентна игровобазирана обучителна платформаР. Драганов, К. Харалампиев, П. Русков. Блокчейн платформа за управление на услуги в интелигентен хотел >>