Контакти

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА                                                          

Списание „Автоматика и информатика“

Издател Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“

ул. Раковски 108, ет. 4, ст. 413 и 413А, 1000 София

02 987 61 69

sai.bg.office@gmail.com

www.sai-bg.com

 

ISSN 0861-7562 Print

ISSN 2683-1279 Online