информатика
В. Хаджиев, А. Рашидов. Обзор и анализ на архитектури за структуриране, съхраняване и обработка на данни в облак

Статията е 2 от 9 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Data-storage; data-architectures; data-processing; data-warehouse; SWOT analysis; cloud architectures.

Abstract. This paper aims to review known architectures with application in data structuring, storage and processing. Concepts of architectures used in the construction of data warehouses have been discussed. A comparative analysis has been made, to look at the advantages and disadvantages of these architectures.

Навигация в броя<< С. Йорданов, К. Орманджиев, Г. Михалев. Някои възможности за робастно управление на двойнодействаща водна турбинаР. Трифонов, Г. Павлова, Г. Цочев. Проблеми на колаборативната работа на хoра и роботи >>