КОНФЕРЕНЦИИ

Научни конференции и симпозиуми през 2022г., на които  Съюзът по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов“ е организатор или съорганизатор

В случай на невъзможност за присъствие на авторите поради COVID-19, за всички конференции и симпозиуми се предвижда възможност за online представяне на приети за изнасяне доклади

КонференцияТемаТипМястоПериодWeb сайт
30-ти Международен симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системиМеждународен симпозиумФНТС, София, България10.11 - 11.11.2022Call for Papers
Template for Papers
IEEE International Conference Automatics and Informatics’22 (ICAI’22)Продължение на Международната конференция „Автоматика и информатика“Международна
конференция
Варна, България06.10 - 08.10.2022http://www.icai-conf.org/
IFAC WorkshopControl for Smart Cities – CSC 2022

Международен
уъркшоп
Созопол, България27.06 - 30.06.2022https://csc2022.sai-bg.com