КОНФЕРЕНЦИИ

Научни конференции и симпозиуми през 2023 г., на които Съюзът по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов“ е организатор или съорганизатор

При условие, че авторите са възпрепятствани да присъстват лично, за всички конференции и симпозиуми ще бъде предоставена възможност приетите доклади да бъдат представени онлайн.

Name of the conference / symposiumTime and place
24th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech'23,

http://www.compsystech.org/
16-17 June 2023, University of Ruse, Bulgaria
IEEE International Conference Automatics and Informatics’23 (ICAI’23)

https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/58806

http://www.icai-conf.org

5-7 October 2023, Varna, Bulgaria
8th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering” (BdKCSE’2023)

https://conference.ott-iict.bas.bg/
2–3 November 2023, Sofia, Bulgaria
31th International Symposium "Control of Energy, Industrial and Ecological Systems"

Покана
10-11 November 2023г., Sofia, Bulgaria