КОНФЕРЕНЦИИ

КонференцияТемаТипМястоПериодWeb сайт
22nd International Conference on Computer Systems and TechnologiesCompSysTech'21Международна
конференция
University of Ruse, Bulgaria18.06 -19.06.2021www.compsystech.org
28-ми Международен симпозиумУправление на енергийни, индустриални и екологични системиМеждународен
симпозиум
гр. София12.11- 13.11.2020Покана за симпозиум
Международна конференция International Conference "Automatics and Informatics'2020"Международна
конференция
Varna, Bulgaria01.10- 03.10.2020www.tu-varna.bg/icai/
IEEE Международна конференция IEEE International Conference “Intelligent Systems’2020”Международна
конференция
Varna, Bulgaria28.09-
30.09.2020
https://www.ieee-is.org/