КОНФЕРЕНЦИИ

Научни конференции и симпозиуми през 2024 г., на които Съюзът по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов“ е организатор или съорганизатор

При условие, че авторите са възпрепятствани да присъстват лично, за всички конференции и симпозиуми ще бъде предоставена възможност приетите доклади да бъдат представени онлайн.

Name of the conference / symposiumTime and place
25th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech'24,

https://www.compsystech.org/

Event Format: HYBRID (In-person and Virtual)
14-15 June 2024, University of Ruse, Bulgaria
12th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’ 24

https://www.ieee-is.org/

Event Format: HYBRID (In-person and Virtual)
29-31 August 2024, Golden Sands, Bulgaria
IEEE International Conference Automatics and Informatics’24 (ICAI’24)

https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/63388

http://www.icai-conf.org/

Event Format: HYBRID (In-person and Virtual)
10-12 October 2024, Varna, Bulgaria
32th International Symposium "Control of Energy, Industrial and Ecological Systems",

Event Format: HYBRID (In-person and Virtual)
12-13 November 2024г., Sofia, Bulgaria