Покана за Общо събрание на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ на 31 май 2022 г.

Управителният съвет на сдружение „Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 16, ал. 4 от Устава на САИ свиква Общо събрание на САИ на 31 май 2022 г. (вторник) от 14.00 ч. в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, Национален дом […]

Повече