ВРЪЗКИ

САИ е член-основател на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС).
и член на CEPIS (Съвет на европейските общества по информатика)
чрез ФНТС е член на IFAC
Световната инженерна организация и Европейската инженерна организация (ФЕАНИ)
Има договор за сътрудничество с IEEE

Осъществява контакти и сътрудничество със сродни сдружения и институции от страната и чужбина.

По инициатива на САИ през 2007 г. Министерският съвет на Република България утвърди 4 октомври – рожденния ден на Джон Атанасов за професионален празник на специалистите по информационни технологии, компютърна техника и автоматика.