Джон Атанасов – откривател на дигиталното електронно смятане

В сайта на Клуб “Z” се появи некомпетентна публикация https://clubz.bg/129099, в която се твърди, че приносът на Джон Винсент Атанасов за основните принципи на електронното цифровото смятане, е плод на необосновани български амбиции. В действителност тези принципи, които са в основата на съвременните компютри, са същността на значимото откритие на Джон Атанасов. По-точно: Използване на […]

Повече