За нас

Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ) е творческо-професионално сдружение с идеална цел, което обединява специалисти и организации по автоматика и информатика в Република България. Създадено е през 1990 г. от инициативна група водещи в областта специалисти. 

През досегашния период САИ се утвърди като най-голямата творческо-професионална организация в страната. Членове на САИ са най-изявените наши учени и специалисти, научни организации, учебни заведения и катедри, частни и държавни фирми от цялата страна.

САИ е регистриран като сдружение – юридическо лице с нестопанска цел. Офисът се помещава в сградата на НДНТ – София.

 

САИ е член-основател на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС).
и член на CEPIS (Съвет на европейските общества по информатика)
чрез ФНТС е член на IFAC
Световната инженерна организация и Европейската инженерна организация (ФЕАНИ)
Има договор за сътрудничество с IEEE

Осъществява контакти и сътрудничество със сродни сдружения и институции от страната и чужбина.

По инициатива на САИ през 2007 г. Министерският съвет на Република България утвърди 4 октомври – рожденния ден на Джон Атанасов за професионален празник на специалистите по информационни технологии, компютърна техника и автоматика.

 

Поздравителен адрес от Президента на Република България

Джон Атанасов – откривател на дигиталното електронно смятане