Юридически лица членове на Българския национален комитет за IFAC

 1. Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
 2. Лесотехнически университет
 3. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
 4. Риттал ЕООД България
 5. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе
 6. Системи Автоматика Технологии – САТ ЕООД
 7. Специализирани системи за автоматизация – СПЕСИМА ООД
 8. Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“
 9. Технически университет – Варна
 10. Технически университет – София
 11. Технически университет – София – Филиал Пловдив
 12. Фесто ЕООД