ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЧЛЕНОВЕ НА САИ

  1. Системи Автоматика Технологии (САТ) ЕООД
  2. Ханиуел ЕООД
  3. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе
  4. Университет по хранителни технологии – Пловдив
  5. Лаборатория по телематика – БАН
  6. Национален център за информация и документация (НАЦИД)
  7. Нов български университет (НБУ) – София