новости, информация, общество
Юбилеен 30-и международен симпозиум „Управление на енергийни, екологични и индустриални системи“, 10-11 ноември 2022 г., София

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 10-11 ноември 2022 г. в зала 3 на Дома на науката и техниката, ФНТС, ул. Г. С. Раковски 108 се проведе юбилейното 30-то издание на традиционния ежегоден международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“, организиран от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ със съдействието на ФНТС. В 30-годишното си съществуване симпозиумът е поддържал неизменно линията за връзка между специалистите по автоматика и информатика от изследователските групи и индустрията.

Навигация в броя<< Дни на Джон Атанасов и IEEE International Conference Automatics and Informatics’2022 (ICAI’22), 6-8 октомври 2022 г., Варна