новости, информация, общество
Дни на Джон Атанасов и IEEE International Conference Automatics and Informatics’2022 (ICAI’22), 6-8 октомври 2022 г., Варна

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Ежегодната международна конференция IEEE International Conference Automatics and Informatics’22 (ICAI’22), продължение на традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика“, се проведе в периода 6-8 октомври 2022 г. с домакин ТУ – Варна. Тя е едно от основните мероприятия в Дните на Джон Атанасов, които се провеждат традиционно под патронажа на президента на Република България с цел представяне и популяризиране на резултатите от научните изследвания в областта на автоматиката и информатиката.

Конференцията е с 55-годишна история и има голям принос за развитието на автоматиката и информатиката в България.

Навигация в броя<< 1st IFAC Workshop on Control for Smart Cities CSC 2022, 27-30 юни 2022 г., СозополЮбилеен 30-и международен симпозиум „Управление на енергийни, екологични и индустриални системи“, 10-11 ноември 2022 г., София >>