новости, информация, общество
Клуб САИ през 2022 г.

Статията е 6 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Клуб САИ продължава да е едно от най-привлекателните и популярни мероприятия на САИ. Наред с чисто човешките, колегиални и професионални контакти представянето на фирми и постижения на колеги в областта на автоматиката и информатиката позволява членовете на САИ да се запознаят с актуални теми в науката и реалната икономика в предметната област на Съюза.

Навигация в броя<< Д. Първанов, П. Томов, Т. Балабанов. Фина настройка на LibreOffice Calc NLP Solver за многокритериална оптимизация23-а международна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’22, 17-18 юни 2022 г., Русе >>