новости, информация, общество
23-а международна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’22, 17-18 юни 2022 г., Русе

Статията е 7 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

CompSysTech’22 е двадесет и третото издание на Международната конференция по компютърни системи и технологии, организирана от Българското академично дружество по информатика и Съюза по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов“ с подкрепата на ФНТС. Конференцията се проведе на 17-18 юни 2022 г. в Русе. Традиционните конференции CompSysTech се провеждат ежегодно от 2000 г. досега.

Навигация в броя<< Клуб САИ през 2022 г.1st IFAC Workshop on Control for Smart Cities CSC 2022, 27-30 юни 2022 г., Созопол >>