новости, информация, общество
21-а международна научна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’20

Статията е 8 от 9 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 19 и 20 юни 2020 г. се състоя двадесет и първото издание на международната научна конференция CompSysTech’20. Конференцията беше организирана под патронажа на Министерството на образованието и науката, Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ към ФНТС и Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Навигация в броя<< Р. Драганов, К. Харалампиев, П. Русков. Блокчейн платформа за управление на услуги в интелигентен хотелЧестит юбилей на проф. д-р инж. Маргарита Тодорова >>