клуб САИ
Х. Белоев, А. Смрикаров, Ц. Василев, Ц. Георгиев, С. Смрикарова, А. Иванова, Г. Иванова, В. Стойкова, Е. Арсова, Ю. Алиев, П. Златаров. Визия за университета на бъдещето


СЪДЪРЖАНИЕ

По инициатива на САИ, ФНТС и академични издателства на 30 януари 2020 г. в Националния дом на науката и техниката беше представена книгата „История на висшето техническо образование в България“ с автори Васил Сгурев, Сашо Гергов и Генчо Иванов. Януарската сбирка на Клуб САИ се състоя на 30 януари 2020 г. Темата „Суперкомпютрите –днес и предполагаемото бъдеще“ беше представена от проф. Стоян Марков – БАН. На февруарската сбирка на Клуб САИ, проведена на 27 февруари 2020 г., гостува Русенският университет „Ангел Кънчев“. Темата беше „Визия за университета на бъдещето“, представена от чл.-кор.проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на университета, и проф. д-р Ангел Смрикаров – ръководител на Центъра по иновационни образователни технологии. В този брой на списанието ви запознаваме с представената тема на февруарската сбирка на Клуб САИ.

Навигация в броя<< С. Ставрев. FluurMat– обучителна платформа за интерактивна проекцияК. Бошнаков. Клуб САИ във виртуалното пространство >>