клуб САИ
Х. Белоев, А. Смрикаров, Ц. Василев, Ц. Георгиев, С. Смрикарова, А. Иванова, Г. Иванова, В. Стойкова, Е. Арсова, Ю. Алиев, П. Златаров. Визия за университета на бъдещето

Статията е 8 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

По инициатива на САИ, ФНТС и академични издателства на 30 януари 2020 г. в Националния дом на науката и техниката беше представена книгата „История на висшето техническо образование в България“ с автори Васил Сгурев, Сашо Гергов и Генчо Иванов. Януарската сбирка на Клуб САИ се състоя на 30 януари 2020 г. Темата „Суперкомпютрите –днес и предполагаемото бъдеще“ беше представена от проф. Стоян Марков – БАН. На февруарската сбирка на Клуб САИ, проведена на 27 февруари 2020 г., гостува Русенският университет „Ангел Кънчев“. Темата беше „Визия за университета на бъдещето“, представена от чл.-кор.проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на университета, и проф. д-р Ангел Смрикаров – ръководител на Центъра по иновационни образователни технологии. В този брой на списанието ви запознаваме с представената тема на февруарската сбирка на Клуб САИ.

Навигация в броя<< С. Ставрев. FluurMat– обучителна платформа за интерактивна проекцияК. Бошнаков. Клуб САИ във виртуалното пространство >>