автоматика
Р. Хрисчев. Специфики на ERP системите в производството на опаковки от велпапе

Статията е 2 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: ERP systems; packaging production; corrugated board; recycled paper; model of implementation.

Abstract. The article presents typical features of planning and implementation of a specialized ERP system in packaging production plants from corrugated board. The specific requirements from the customer point of view for systems automation in the production of corrugated packaging from recycled paper are systematized. An overview and classification of the ERP systems has been made and various types of systems implementation are presented. A model of the process implementation of ERP systems in corrugated packaging factory and main phases of project realization is proposed. The phases of the project implementation and distribution of responsibilities of the participants are described. The key indicators that generate benefits of implementing ERP system in this type of production are referred.

Навигация в броя<< Н. Делийски, Н. Тумбаркова, Н. Тричков, Ж. Гочев, Д. Ангелски. Изчисляване на коефициента на топлопроводност на дървени детайли при едностранно нагряванеН. Ангелов. Влияние на скоростта и честотата на повторение на импулсите при лазерно маркиране на изделия от стомана 41Cr4 >>