обучение и квалификация
К. Методиев, Д. Гочева. Разработване на автономни приложения за обучение

Статията е 6 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Standalone applications; industrial automation; teaching materials.

Abstract. Developing standalone applications to solve specific tasks is a convenient teaching tool. Standalone applications have been compiled from MATLAB code into executable files that can run outside of MATLAB for teaching materials in classes of Industrial Automation. Six standalone applications have been developed: four applications for the analysis of first- and second-order systems in time and frequency domains, one application to study time-delay systems and one to study systems with P, PI, PID controllers. The purpose of the present development is to share these applications with users who do not have MATLAB installed.

Навигация в броя<< С. Цолова. Резултати от апробиране на иновативна методология за обучение, подпомогната от ИКТ технологииС. Ставрев. FluurMat– обучителна платформа за интерактивна проекция >>