автоматика
Н. Ангелов. Влияние на скоростта и честотата на повторение на импулсите при лазерно маркиране на изделия от стомана 41Cr4

Статията е 3 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Laser marking; numerical experiments; fiber laser; steel 41Cr4; speed; frequency; power density.

Abstract. The advantages of laser marking over other marking methods are discussed. The influence of speed and frequency on the process of laser marking by melting with a fiber laser on specimens of structural steel 41Cr4 was investigated. Numerical experiments were received using the program TEMPERATURFELD3D. Graphics of the dependence of temperature from speed and frequency for two power densities were obtained. Preliminary work intervals of the speed and frequency for two power densities for the material under study were determined.

Навигация в броя<< Р. Хрисчев. Специфики на ERP системите в производството на опаковки от велпапеИ. Попчев. Изкуствен интелект в средното училищe >>