годишнина
Акад. Кирил Боянов на 85 години

Статията е 10 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 22 февруари 2020 г. академик Кирил Боянов навърши 85 години. Роден е в София. Завършил е Втора мъжка гимназия през 1952 г. Дипломира се през 1958 г. с отличен успех в ТУ – София, специалност радиотехника.

Навигация в броя<< К. Бошнаков. Клуб САИ във виртуалното пространствоПроф. д.т.н. д.х.к. Емил Николов на 70 години >>