новости, информация, общество
Нови професори в областта на автоматиката и информатиката

Статията е 7 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Обучение и квалификации
Камен Спасов е завършил средно образование в 35-а гимназия с преподаване на руски език, София през 1977 г. През 1984 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) с магистърска степен по автоматизация на производството, където през 1992 г. защитава докторска дисертация на тема „Математическо моделиране и управление на процесите при извънпещна обработка на стомана“.

Навигация в броя<< IEEE International Conference Automatics and Informatics’2023 (ICAI’23), 5-7 октомври 2023 г., ВарнаДоц. д-р Красимир Янев (1944-2023) >>