новости, информация, общество
120 години от рождението на Джон Атанасов

Статията е 5 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съюзът по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов“ отбеляза 120-годишнината от рождението на своя патрон в Дните на Джон Атанасов

Навигация в броя<< И. Ламбов, Децентрализирана идентичност: последни научни постижения и приложенияIEEE International Conference Automatics and Informatics’2023 (ICAI’23), 5-7 октомври 2023 г., Варна >>