in memoriam
Инж. Евгения Димитрова (1955-2024)

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

С много болка съобщаваме, че на 18 април 2024 г. след тежко боледуване ни напусна нашата скъпа колежка инж. Евгения Димитрова (Жени).

Навигация в броя<< Проф. д-р хонорис кауза Ото Спаниол (1945-2023)