новости, информация, общество
IEEE International Conference Automatics and Informatics’20 (ICAI’20)

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3-4, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 1-3 октомври 2020 г. във Варна се проведе IEEE International Conference Automatics and Informatics’20 (ICAI’20), продължение на традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика“:
https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/50593
http://www.tu-varna.bg/icai/.
За първи път конференцията се провежда като IEEE конференция. Изнесените доклади се публикуват в IEEE Xplore Digital Library. Всички доклади, включени в IEEE Xplore, се индексират в базата данни на SCOPUS. IEEE притежава авторските права върху материалите, представени на конференцията.

Навигация в броя<< А. Атанасов, Д. Пилев. Приложение на дълбочинните невронни мрежи при онлайн обучението на студенти10th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’20 >>