новости, информация, общество
10th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’20

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3-4, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 26-28 август 2020 г. във Варна се проведе 10-тата IEEE международна конференция по интелигентни системи, https://www.ieee-is.org/. Конференцията е организирана от САИ „Джон Ата-
насов“, IEEE IM/CS/SMC Joint Chapter of Bulgaria, IEEE Computational Intelligence Chapter of Bulgaria, Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, и Института по информационни и комуникационни технологии – БАН, със съдействието на ФНТС.

Навигация в броя<< IEEE International Conference Automatics and Informatics’20 (ICAI’20)28-и международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“ >>