in memoriam
Доц. д-р инж. Трайчо Пензов

Статията е 6 от 6 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2022 г.

(1943-2022)

С тъга съобщаваме, че на 18 декември 2022 г. почина нашият колега и приятел доц. д-р инж. Трайчо Пензов. Той е роден на 4 декември 1943 г. През 1968 г. завършва автоматика и телемеханика в Техническия университет – София, и започва работа в Специализираната монтажна организация по автоматизация – София, където последователно е проектант и технически ръководител при пусково-наладъчни дейности на национални обекти.

Навигация в броя<< Доц. д-р инж. Георги Тодоров на 75 години