годишнина
Доц. д-р инж. Георги Тодоров на 75 години

Статията е 5 от 6 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2022 г.

На 7 октомври 2022 г. доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров навърши 75 години.

Той е дългогодишен активен член на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов”. Специалист е по компютърни системи и технологии.

Навигация в броя<< М. Ковачева. Оценка на NoSQL бази данни за внедряване на цифрови финансови услугиДоц. д-р инж. Трайчо Пензов >>