in memoriam
Доц. Живко Драгов

Статията е 7 от 7 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2023 г.

На 6 април 2023 г. почина доц. Живко Драгов – нашият незабравим колега, приятел и дългогодишен спомоществовател на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“.
Доц. Живко Драгов беше един от най-изтъкнатите представители на забележителното поколение учени-изследователи, инженери и иноватори, което през последните две десетилетия на миналия век издигна високо нашето национално самочувствие с открояващите се с мащаба си постижения на световно ниво в областта на автоматиката, изчислителната техника и роботиката.

Повече

in memoriam
Доц. д-р инж. Трайчо Пензов

Статията е 6 от 6 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2022 г.

С тъга съобщаваме, че на 18 декември 2022 г. почина нашият колега и приятел доц. д-р инж. Трайчо Пензов. Той е роден на 4 декември 1943 г. През 1968 г. завършва автоматика и телемеханика в Техническия университет – София, и започва работа в Специализираната монтажна организация по автоматизация – София, където последователно е проектант и технически ръководител при пусково-наладъчни дейности на национални обекти.

Повече

in memoriam
Проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов

Статията е 4 от 4 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2022 г.

На 24 август 2022 г. неочаквано ни напусна нашият уважаван и обичан колега и приятел, талантливият учен проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов.
Чавдар Иванов Дамянов е роден на 19 юли 1946 г. в град Оряхово (на Дунава). Завършва средно техническо образование в Образцов механотехникум в Пловдив през 1965 г. Висше образование получава във ВМЕИ – София, през 1973 г., специалност автоматика и телемеханика. Работи в ЗЗУ – Пловдив, като ръководител на група в бюро „Надеждност и функционални връзки“.

Повече

in memoriam
Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров

Статията е 10 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

Покрусени съобщаваме, че на 6 юни 2022 г. ни напусна уважаваният и обичан от няколко поколения негови колеги преподаватели, от многобройните негови студенти и докторанти и от цялата гилдия на специалистите по автоматика и информатика проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров.

Проф. Никола Маджаров беше талантлив учен със сериозен авторитет в научната общност по автоматика в България с дългогодишна преподавателска, научноизследователска и организационно-административна дейност. Той беше научен ръководител на много преподаватели и докторанти в областта на автоматиката.

Повече

in memoriam
Проф. д.т.н. инж. Никола Енчев Маджаров

Статията е 11 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

Никола Маджаров е роден на 5 септември 1934 г. в Сопот.

Завършил е висшето си образование през 1958 г. в Машинно-електротехническия институт (МЕИ) – София, като електроинженер със специалност електрообзавеждане на промишлени предприятия.

Започнал е своята трудова дейност през 1958 г. като началник на електролаборатория в Държавния металургичен завод в Перник, където работи до 1960 г. През 1960-1961 г. е редовен асистент в МЕИ – София, по „Електрообзавеждане и автоматизация на промишлеността”.

Повече

in memoriam
Чл.-кор. проф. д.т.н. Филип Филипов

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

На 30 декември 2021 г. внезапно ни напусна нашият дълбоко уважаван колега и приятел член-кореспондент проф. д.т.н. Филип Иванов Филипов.
Филип Филипов е роден през 1942 г. в Ямбол. Завършва Техническия университет в Илменау, Германия, специалност физика и механика на електронните елементи, където защитава и дисертация за доктор на тема „Полеви транзистори“.
Дисертацията му за доктор на науките е на тема „Проблеми на хибридната миниатюризация на електронни схеми и възли“. Научните звания доцент и професор са му присъдени съответно през 1974 и 1991 г. Член-кореспондент е на Австрийската академия на науките, а през 2008 г. е избран и за член-кореспондент на БАН.

Повече

in memoriam
Инж. Иван Тенев

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1-2, 2021 г.

През юли 2021 г. ни напусна инж. Иван Тенев – наш колега, приятел, съмишленик и един от пионерите ръководители на създаването на електронната и компютърната промишленост в нашата страна.

Повече

in memoriam
Доц. инж. Веселин Спиридонов

Статията е 8 от 8 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1-2, 2020 г.

На 81 години почина високоуважаваният наш колега доц. Веселин Спиридонов. Той е сред пионерите в развитието на компютърната наука, техника и технологии в България.

Повече