новости, информация, общество
28-и международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3-4, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 5-6 ноември 2020 г. във виртуална среда се проведе традиционният ежегоден 28-и международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“, организиран от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ със съдействието на ФНТС. В повече от четвъртвековното си съществуване симпозиумът е поддържал неизменно линията за връзка между специалистите по автоматика и информатика от изследователските групи и индустрията.

Навигация в броя<< 10th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’20