новости, информация, общество
19-а конференция „Technology, Culture and International Stability“ (TECIS’19) на Международната федерация по автоматично управление IFAC

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 26-28 септември 2019 г. в Созопол, България се проведе 19-ата конференция „Technology, Culture and
International Stability“ (TECIS’19) на Международната федерация по автоматично управление IFAC (International Federation for Automatic Control).

Международната федерация по автоматично управление IFAC е многонационала федерация от 52 национални организации членки, всяка от които представлява инженерни и научни общества, свързани с автоматичното управление в своите собствени страни. Основана е през септември 1957 г. Целта на IFAC е популяризиране на науката и технологията за управлението в най-широкия смисъл и във всички системи – инженерни, физически, биологични, социални и икономически както по отношение на теорията и приложенията, така и по отношение на влиянието на технологиите за управление на обществото.

Навигация в броя<< Р. Хрисчев. Система за входящ контрол на основните суровини при производството на хартия от рециклирани материалиМеждународна конференция „Автоматика и информатика‘19“ >>