информатика
В. Алексиева, А. Хулиан. Крипто токен, базиран на смарт контракт на етериум блокчейн

Статията е 5 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Ethereum; block chain; smart contract; crypto-token; crypto-currency.

Abstract.  The proposed paper realized a smart contract based on Ethereum blockchain. The decentralized crypto-token is created for Initial Coin Offering (ICO) and based on ERC20 standard. A web-based interface is created for sale of these crypto-tokens. The results from experimental tests are presented.

Навигация в броя<< А. Павлов, Н. Николов, М. Александрова. PLC базирана система за управление на инсталация за каталитична вакуум пиролиза на отпадни суровиниГ. Георгиева-Цанева, M. Господинов, Е. Господинова. Анализ на вариабилността на сърдечната честота чрез статистически параметри >>