автоматика
В. Христов, С. Граматиков, Г. Георгиев, Е. Генчев. Виртуален инструмент за усъвършенстване на стенд за изследване на характеристиките на двигател за постоянен ток

Статията е 2 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: DC motor; virtual instrument; LabVIEW; mechanical characteristics.

Abstract.  This article is an enhancement of an existing bench by creating an instrumental tool through LabVIEW for automated mechanical characteristics removal of a DC motor on a system generator-motor. By using the Arduino microcontroller for analogue-to-digital conversion from the sensor (modules) and for connection to the computer, it allows with a relatively small amount of resources to upgrade an existing stand. Voltage dividers for voltage measurement and built-in virtual instrument and graphical screen for visualizing the system’s operation processes were built.

Навигация в броя<< М. Хаджийски. Основаващи се на модели или безмоделни подходи в автоматикатаН. Перчемлиев, А. Грънчарова, К. Бошнаков. Йерархична система за управление на инсталация за пречистване на газов кондензат при производството на амоняк >>