автоматика
А. Павлов, Н. Николов, М. Александрова. PLC базирана система за управление на инсталация за каталитична вакуум пиролиза на отпадни суровини

Статията е 4 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Catalytic vacuum pyrolysis; state space; state observer; state controller; MATLAB Simulink; PLC; SISO; Unity Pro XL.

Abstract. This paper discusses problem designing PLC-based process control system for catalytic vacuum pyrolysis. Paper presented PLC-based discrete state modal controller for SISO systems. It is based on observer of Luenberger. The state controller is synthesized as a functional block in programming environment Unity Pro XL for PLC series Modicon M340 of Schneider Electric.

Навигация в броя<< Н. Перчемлиев, А. Грънчарова, К. Бошнаков. Йерархична система за управление на инсталация за пречистване на газов кондензат при производството на амонякВ. Алексиева, А. Хулиан. Крипто токен, базиран на смарт контракт на етериум блокчейн >>