постижения и приложения
Р. Хрисчев. Система за входящ контрол на основните суровини при производството на хартия от рециклирани материали

Статията е 7 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Internal control; paper; recycling paper.

Abstract. The article introduces effective Internal Control System for the main raw materials for the production of paper from recycled materials for packaging industry. In the article are present logical structure and technical realization of the system.

Навигация в броя<< Г. Георгиева-Цанева, M. Господинов, Е. Господинова. Анализ на вариабилността на сърдечната честота чрез статистически параметри19-а конференция „Technology, Culture and International Stability“ (TECIS’19) на Международната федерация по автоматично управление IFAC >>