новости, информация, общество
Международна конференция „Автоматика и информатика‘19“

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 3-5 октомври 2019 г. се проведе традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика‘19“, която се организира всяка година от Съюза по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов” и ФНТС.

Провеждането на конференцията се свързва традиционно с рождения ден на патрона на Съюза по автоматика и информатика Джон Атанасов – 4 октомври. Този ден е обявен от Министерския съвет за Ден на информационното общество – професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика. И тази година конференцията беше проведена под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев.

Навигация в броя<< 19-а конференция „Technology, Culture and International Stability“ (TECIS’19) на Международната федерация по автоматично управление IFACПроф. д.т.н. инж. Никола Маджаров на 85 години >>