годишнина
Доц. Веселин Акиванов на 80 години

Статията е 8 от 8 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2019 г.

Веселин Акиванов е роден на 7 юни 1940 г. в Драганово, Горнооряховска община. Получава средно професионално образование в Техническо училище „Д-р Василиади“ – Габрово. През 1961 г. постъпва във Висшия машинно-електротехнически институт – София.

Навигация в броя<< Д. Христов, Г. Георгиев, А. Стоянова-Дойчева. Академична система за публикации