автоматика
К. Арабаджиев. Система за управление на пивоварна при технология каск ейл или истински ейл (Cask Ale or Real Ale)

Статията е 3 от 8 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2019 г.

Key Words: Cask Ale Brewery; control; automation; Siemens control system.

Abstract. This article is about an automated Cask Ale Brewery Control System. Technical solution of controlling whole plant using Siemens S7-400, The standards and good automation practices of Briggs of Burton are applied. The document also defines how the control system will be structured to meet the User Requirements.

Навигация в броя<< Д. Славов. Управление на мобилен робот посредством смарт камера за машинно зрениеБ. Тосков, А. Тоскова. Мултиагентна сензорна мрежа >>