информатика
В. Хаджиев, А. Рашидов. Обзор и анализ на методи и модели за структуриране, съхраняване и обработка на данни в интернет

Статията е 5 от 8 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2019 г.

Key Words: Data-storage; Data-processing; Data-warehouse; Internet models; SWOT analysis; Cloud Database.

Abstract. This paper aims to review and analyze known models and methods for data structuring, storing and processing in the Internet. A SWOT analysis has been made to look at the strengths and weaknesses of known models.

Навигация в броя<< Б. Тосков, А. Тоскова. Мултиагентна сензорна мрежаА. Панайотов, П. Русков. Имплементиране на криптовалута при наемане на автомобил чрез блокчейн протокол >>