информатика
Б. Тосков, А. Тоскова. Мултиагентна сензорна мрежа

Статията е 4 от 8 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2019 г.

Key Words: JADEX intelligent agents; BDI architecture; MQTT communication; Internet of Things; WiFi sensor network.

Abstract. This publication presents an experimental model of the architecture of an intelligent guard system developed on the concept of IoT. The Guard System is part of the cyber-physical space of the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. This model is built with JADEX intelligent agents and hardware sensors working on WiFi sensor network.

Навигация в броя<< К. Арабаджиев. Система за управление на пивоварна при технология каск ейл или истински ейл (Cask Ale or Real Ale)В. Хаджиев, А. Рашидов. Обзор и анализ на методи и модели за структуриране, съхраняване и обработка на данни в интернет >>