автоматика
Е. Димитрова. Диспечерска GPS система за мониторинг и управление в автомобилния транспорт

Статията е 2 от 7 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2019 г.

Кey Words: Dispatching system; GPS; navigation; transport vehicles.

Abstract. A GPS dispatching system for monitoring and managing of transport vehicles has been developed. It is reliable, easy to use, offers a wide range of features that can be used to optimize financial costs. It increases the productivity and efficiency of work, reduces fuel costs and eliminates abuses. It is available in different variants depending on the investments available. Varied modules can be added and security, navigation and driver monitoring can be ensured.

Навигация в броя<< В. Димитров, Л. Попов. Метод за пълна оперативна идентификация на инерционни обекти с изменящи се параметриВ. Христов, С. Петров. Управление на система за следене на слънцето чрез микроконтролер Ардуино >>