новости, информация, общество
24-а международна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’23, 16-17 юни 2023 г., Русе

Статията е 6 от 6 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2023 г.

CompSysTech’23 е двадесет и четвъртото издание на Международната конференция по компютърни системи и технологии. Конференцията се проведе на 16-17 юни 2023 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе.
CompSysTech’23 се организира под патронажа на:

Министерството на образованието и науката на България.

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов” със съдействието на ФНТС.

Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Традиционните конференции CompSysTech се провеждат ежегодно от 2000 г. досега.

Навигация в броя<< З. Радева. Анализ на данни за растителни видове при изграждане на онтология за интелигентна система за българска дива, културна и защитена флора