in memoriam
Чл.-кор. проф. д.т.н. Филип Филипов

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

На 30 декември 2021 г. внезапно ни напусна нашият дълбоко уважаван колега и приятел член-кореспондент проф. д.т.н. Филип Иванов Филипов.
Филип Филипов е роден през 1942 г. в Ямбол. Завършва Техническия университет в Илменау, Германия, специалност физика и механика на електронните елементи, където защитава и дисертация за доктор на тема „Полеви транзистори“.
Дисертацията му за доктор на науките е на тема „Проблеми на хибридната миниатюризация на електронни схеми и възли“. Научните звания доцент и професор са му присъдени съответно през 1974 и 1991 г. Член-кореспондент е на Австрийската академия на науките, а през 2008 г. е избран и за член-кореспондент на БАН.

Навигация в броя<< 29-и международен симпозиум „Управление на енергийни, екологични и индустриални системи“, 11-12 ноември 2021 г., София