автоматика
М. Петров. Оптимизация на биотехнологични процеси чрез комбиниран алгоритъм

Статията е 2 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Fuzzy sets theory; random search with back step; combined algorithm; initial condition.

Abstract. A combined algorithm for optimisation of biotechnological processes has been developed. The algorithm includes a random search method for an optimal choice of an initial point and a method based of the fuzzy sets theory. Combining both methods overcomes а major disadvantage of the fuzzy optimisation method, connected with a determination of large scale problems. The combined algorithm has been successfully applied for optimisation of the initial condition and optimal control of the biotransformation process of whey fermentation by а strain Kluyveromyces lactis MC5.

Навигация в броя<< М. Хаджийски. Взаимното проникване и обогатяване като двустранен ускоряващ фактор за развитие на машинното обучение и автоматикатаР. Иванов. Автоматично разполагане на радиомаяци при локализация на закрито >>