in memoriam
Ст.н.с. д-р инж. Кузман Йонов


СЪДЪРЖАНИЕ

На 84 години през юли 2021 г. почина високоуважаваният и обичан наш колега ст.н.с. д-р инж. Кузман Йонов.

Навигация в броя<< Инж. Иван Тенев