in memoriam
Ст.н.с. д-р инж. Кузман Йонов

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1-2, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 84 години през юли 2021 г. почина високоуважаваният и обичан наш колега ст.н.с. д-р инж. Кузман Йонов.

Навигация в броя<< Инж. Иван Тенев