информатика
П. Петров, Г. Костадинов, П. Живков, В. Величкова, Н. Керемедчиева. G Code векторизация след редукция на цветовете за изрисуване с плотер

Статията е 5 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1-2, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: G Code; vectorization; colors reduction; plotting.

Abstract. G Code instructions are used for CNC machines. In order, such machines to produce objects or drawings visual information should be vectorized. Transformation of full-color image to set of 16 colors is achieved by color reduction algorithm. Pixels in the image are replaced with simple shapes (strokes) in such a way that these simple graphic primitives to be drawn by CNC driven 2D plotter. Each stroke should be drawn by a single loading of oil paint. This goal cannot be achieved by standard G Code generation and this research.

Навигация в броя<< Л. Боянов. Предаване на данни от интернет на обектите – подходи и протоколиА. Попов, С. Лекова. Система за следене и анализ на данни от околната среда (част 2) >>