in memoriam
Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров

Статията е 10 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Покрусени съобщаваме, че на 6 юни 2022 г. ни напусна уважаваният и обичан от няколко поколения негови колеги преподаватели, от многобройните негови студенти и докторанти и от цялата гилдия на специалистите по автоматика и информатика проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров.

Проф. Никола Маджаров беше талантлив учен със сериозен авторитет в научната общност по автоматика в България с дългогодишна преподавателска, научноизследователска и организационно-административна дейност. Той беше научен ръководител на много преподаватели и докторанти в областта на автоматиката.

Навигация в броя<< Насоки за дейността на САИ за периода 2022-2025 г.Проф. д.т.н. инж. Никола Енчев Маджаров >>